مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

جواب گفت و گو صفحه 55 علوم پنجم/ گفت و گو صفحه 55 علوم پنجم / پاسخ گفت و گو صفحه 55 علوم پنجم/ صفحه 55 علوم پنجم/ علوم پنجم صفحه 55 / گام به گام علوم پنجم/گفت و گو صفحه 55 علوم پنجم

درباره‌ٔ پرسش‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.
* ما کدام مزه‌ها را احساس می‌کنیم؟ شیرینی، شوری، تلخی، ترشی، تندی
* کدام مزه‌ها برای شما خوشایندترند؟ شیرینی و ترشی (پاسخ دلخواه است)🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا