گفت‌وگو صفحه 44 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب گفت‌وگو صفحه 44 علوم چهارم/ گفت‌وگو صفحه 44 علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 44 علوم چهارم/ صفحه 44علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 34/ گام به گام علوم چهارم/گفت‌وگو صفحه 44 علوم چهارم

شکل زیر را مشاهده کنید. با توجّه به آن، دربارهٔ پرسش‌های زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.

تغییر شکل سنگ‌ها در مسیر رود


اندازه‌ٔ سنگ‌ها در محلّ شماره‌ٔ (1) با محلّ شماره‌ٔ (2) چه تفاوتی دارد؟ سنگ‌های محل شماره 1 درشت‌تر است.

* شکل سنگ‌ها از محلّ شماره‌ٔ (1) تا محلّ شماره‌ٔ (2) چه تغییری کرده است؟ سنگ‌ها در محل شماره 2 کوچک‌تر و کمی صاف‌تر شده‌اند.

* اندازه و شکل سنگ‌های محلّ شماره‌ٔ (2) با سنگ‌های محلّ شماره‌ٔ (3) چه تفاوت‌هایی دارد؟ سنگ‌ها در محل شماره 3 کوچک‌تر و صاف‌تر شده‌اند.

* از این گفت‌وگو چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ سنگ‌ها در مسیر رود با هم برخورد می‌کنند، می‌شکنند و خرد می‌شوند و در اثر ساییده شدن به یک‌دیگر صاف‌تر می‌شوند.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    جواب گفت‌وگو صفحه 44 علوم چهارم شکل زیر را مشاهده کنید. با توجّه به آن، دربارهٔ پرسش‌های زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید صفحه 44علوم چهارم علوم چهارم صفحه 34 پاسخ گفت‌وگو صفحه 44 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم گفت‌وگو صفحه 44 علوم
  • بالا