گفت‌وگو صفحه 37 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب گفت‌وگو صفحه37علوم چهارم/ گفت‌وگو صفحه 37 علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 37 علوم چهارم/ صفحه 37 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 37/ گام به گام علوم چهارم/


گفت‌وگو صفحه 37 علوم چهارم

با توجّه به شکل کتاب،

- مشخّص کنید چه چیزهایی سرد و چه چیزهایی گرم هستند. کاسه و ملاقه سرد و آش و دیگ گرم هستند.

- گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود؟ در این باره گفت‌وگو کنید. از جسم گرم به جسم سرد
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    جواب گفت‌وگو صفحه37علوم چهارم صفحه 37 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 37 مشخّص کنید چه چیزهایی سرد و چه چیزهایی گرم هستند پاسخ گفت‌وگو صفحه 37 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود؟ در این باره گفت‌وگو کنید گفت‌وگو صفحه 37 علوم
  • بالا