اخراج شده

مهمان

جواب گفت‌وگو صفحه 13 علوم پنجم/ گفت‌وگو صفحه 13 علوم پنجم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 13 علوم پنجم/ صفحه 13 علوم پنجم/ علوم پنجم صفحه 13/ گام به گام فارسی علوم /گفت‌وگو صفحه 13 علوم پنجم

هر یک از تغییرهای زیر در کدام حالت تندتر رخ می‌دهد؟ چرا؟

الف) فاسد شدن مواد غذایی در یخچال یا بیرون از آن = مواد غذایی در خارج از یخچال سریع‌تر دچار تغییر شیمیایی شده و فاسد می‌شوند.
ب) حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد = شکر در چای داغ سریع‌تر حل می‌شود و تغییر فیزیکی می‌کند.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا