اخراج شده

مهمان

جواب گفت‌وگو صفحه 105 علوم / گفت‌وگو صفحه 105 علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارم/ صفحه 105 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 105 / گام به گام علوم چهارم/
گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارم

درباره‌ٔ نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه‌ها در هریک از تصویرهای زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.

آلوده کردن محیط با دود کارخانه

آلوده کردن محیط با دود کارخانه
ریختن زباله در محیط زندگی جانداران

ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آنها
آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده

آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده
وارد شدن آب آلوده به زمین‌های کشاورزی

وارد شدن آب آلوده به زمین‌های کشاورزی و تخریب محصولات?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا