گروه صنعتی گلرنگ بزرگ ترین سهامدار عمده کدام نماد است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

بزرگ ترین سهامدار عمده گروه صنعتی گلرنگ | کد سوال 140006032 باشگاه اگاه | جواب سوالات باشگاه آگاه |


در مجله مسابقات کارگزاری آگاه از سایت همیار خاص بخوانید :


سوال :

گروه صنعتی گلرنگ بزرگ ترین سهامدار عمده کدام نماد است؟پاسخ خود را انتخاب کنید:


گزینه 1: لطیف
گزینه 2: کیمیاتک
گزینه 3: برکت
گزینه 4: هیچکدام
 
  • برچسب ها
    بزرگ ترین سهامدار عمده گروه صنعتی گلرنگ جواب سوالات باشگاه آگاه کد سوال 140006032 باشگاه اگاه
  • بالا