کو کوزه گر و کوزه فروش معنی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
کو کوزه گر و کوزه فروش معنی ، را در همیارخاص بخوانید

رباعی شمارهٔ ۱۱۷​


در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

نگاه دکتر محقق نیشابوری به رباعی از حکیم خیام نیشابوری​

هنر شعر ورزیدن​


شعر محصول نوعی بیان هنری است که با زبان ساخته می شود. این سخن _ اگر آن را بپذیریم _ به آن معنی است که در شعر جنبه هنری بر زبانی غلبه دارد.


کو کوزه گر و کوزه فروش معنی​


عنوان : کو کوزه گر و کوزه فروش معنی


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا