کوچکترین استان ایران چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

کوچکترین استان ایران از نظر مساحت,کوچکترین استان ایران چیست,کوچکترین استان ایران در جدول,کوچکترین استان ایران از نظر جمعیت,کوچکترین استان ایران در حل جدول,


سوال :

کوچکترین استان ایران چیست


جواب :

کرج با مساحت ۵٬۸۳۳ کوچکترین استان ایران است .


.
 
  • برچسب ها
    کوچکترین استان ایران از نظر جمعیت کوچکترین استان ایران از نظر مساحت کوچکترین استان ایران در جدول کوچکترین استان ایران در حل جدول کوچکترین استان ایران چیست
  • بالا