مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب کلمه قیام در عبارت اذکر ربی عند قیامی به چه معناست | كلمه‌ی قيام در عبارت أذكُرُ رَبّي عند قيامي به چه معناست |<br /> <br /> <span style="color: #0000ff"><b>سوال : </b></span><br /> <br /> کلمه قیام در عبارت اذکر ربی عند <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA.101403/" class="link link--internal">قیامی </a>به چه معناست<br /> <br /> <span style="color: #ff0000"><b>جواب :</b></span><br /> <br /> <br /> 1) نشستن<br /> <br /> <b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">2) برخاستن</span></b><br /> <br /> 3) تحصيل كردن<br /> <br /> 4) نوشتن</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا