کلاه از سر افتادن کنایه از چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

کلاه از سر افتادن کنایه از چیست با جواب | کنایه کلاه از سر افتادن | کلاه از سر افتادن کنایه از |


سوال :

کلاه از سر افتادن کنایه از چیست


جواب :

به‌طور کلی کلاه از سر برداشتن نمادی برای ادای احترام و ارزش قائل شدن برای طرف مقابل می باشد. پس زمانی که فردی در مقابل دیگری ایستاده است و کلاه را از سر برمیداریم
 
  • برچسب ها
    کلاه از سر افتادن کنایه از کلاه از سر افتادن کنایه از چیست با جواب کنایه کلاه از سر افتادن
  • بالا