کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما - کلاهبرداری جدید حتما بخوانید !

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما / کد تایید درخواست فروش قسمتی / پیامک کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما / اس ام اس کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما /


در این یکی دوروز برای عده ای سهامداران عدالت از این نوع پیامک ها در حال ارسال هست که کاربران به هیچ عنوان درخواست چنین عملیاتی را نداده اند .

مشاهده بفرمایید :

کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما (1).jpg
کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما (2).jpg
کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما (3).jpg
کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما (4).jpg
.
 
  • برچسب ها
    اس ام اس کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما شماره پیامک 2000444 پیامک 2000444 پیامک کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما کد تایید درخواست فروش قسمتی کد تایید درخواست فروش قسمتی از سهام شما
  • بالا