کدام یک از موارد زیر فقط در سلول های گیاهی وجود دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

سلول های گیاهی | کدام یک از موارد زیر فقط در سلول های گیاهی وجود دارد جواب |


سوال :

کدام یک از موارد زیر فقط در سلول های گیاهی وجود دارد


جواب :

1) غشای پلاسمایی

2) کلروپلاست

3) سانتریول

4) لیزوزوم
 
بالا