کدام یک از شرکت های زیر در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

کدام یک از شرکت های زیر در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد/جواب کدام یک از شرکت های زیر در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9903042 کارگزاری آگاه /
کدام یک از شرکت های زیر در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد؟


پاسخ خود را انتخاب کنید:

پاسخ خود را انتخاب کنید:
گزینه 1: گروه بهمن
گزینه 2: سیمان داراب
گزینه 3: سیمان دشتستان
گزینه 4: دخانیات ایران
(جواب و تحلیل سوال در گروه بورس24 صورت میگیرد لطفا عضو گروه شوید)
گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید
.
 
  • برچسب ها
    جواب سوال 9903042 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه جواب کدام یک از شرکت های زیر در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد کدام یک از شرکت های زیر در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد
  • بالا