کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 4 تیر 99 کسب خواهد کرد؟

وضعیت
موضوع بسته شده است.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 4 تیر 99/جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 4 تیر 99 / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9903046 کارگزاری آگاه /
کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 4 تیر 99 کسب خواهد کرد؟
( ارزش ریالی هر سهم 200 میلیون تومان و ملاک سنجش قیمت پایانی سهام از 31 خرداد تا 4 تیر است)پاسخ خود را انتخاب کنید:


گزینه 1: بساما، ثعمرا، کاذر، خکار، شپارس
گزینه 2: بخاور، ثفارس، کپشیر، خرینگ، شتران
گزینه 3: بپاس، ثامان، پکرمان، خلنت، شبندر
گزینه 4: بپاس، ثعمرا، پتایر، ختور، شبریز
گزینه 5: بساما، ثفارس، کمرجان، ختوقا، شراز
گزینه 6: بخاور، ثامان، کاذر، خبهمن، شاراک
(جواب و تحلیل سوال در گروه بورس24 صورت میگیرد لطفا عضو گروه شوید)
گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید
.
 
  • برچسب ها
    جواب سوال 9903046 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 4 تیر 99 کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 4 تیر 99
  • وضعیت
    موضوع بسته شده است.
    بالا