کدام پرنده در ادبیات فارسی نماد خوشبختی است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
پرنده ای که در ادبیات فارسی نماد خوشبختی است چیست | نام پرنده خوشبختی | نام پرنده خوشبختی در ادبیات |سوال :

کدام پرنده در ادبیات فارسی نماد خوشبختی است


جواب :

پرنده ای که در ادبیات فارسی نماد خوشبختی است هما نام دارد

پرنده هما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر سر هر کس بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده‌است
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا