مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,720
66


پرنده ای که در ادبیات فارسی نماد خوشبختی است چیست | نام پرنده خوشبختی | نام پرنده خوشبختی در ادبیات |سوال :

کدام پرنده در ادبیات فارسی نماد خوشبختی است


جواب :

پرنده ای که در ادبیات فارسی نماد خوشبختی است هما نام دارد

پرنده هما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر سر هر کس بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده‌است
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,244
کاربران
3,249
جدیدترین کاربران
behzad.6074
عقب
بالا