کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد |


سوال :

کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد


جواب :

پادشاهی که به بهانه اسلام به هند لشکرکشی کرد سلطان محمود غزنوی بود
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا