کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,297
79
پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد |


سوال :

کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد


جواب :

پادشاهی که به بهانه اسلام به هند لشکرکشی کرد سلطان محمود غزنوی بود
 
 • برچسب ها
  نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,168
  کاربران
  3,419
  جدیدترین کاربران
  VIHAN1383
  عقب
  بالا