مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,723
66


کدام ماده ترکیب است علوم هفتم با جواب | جواب کدام ماده ترکیب است علوم هفتم | جواب کدام ماده ترکیب است |


سوال :

کدام ماده ترکیب است علوم هفتم


جواب :

1 ) گاز اکسیژن
2 ) گاز متان
3 ) گاز هیدروژن
4 ) گاز کلر
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,871
ارسال ها
54,263
کاربران
3,255
جدیدترین کاربران
vanoosh
عقب
بالا