کدام دانشمند ایرانی بر اجرای هدفمند و نظام دار فعالیت های تجربی تاکید داشت

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


دانشمند ایرانی بر اجرای هدفمند و نظام دار فعالیت های تجربی | کدام دانشمند ایرانی بر اجرای هدفمند و نظام دار تاکید داشت |

سوال :

کدام دانشمند ایرانی بر اجرای هدفمند و نظام دار فعالیت های تجربی تاکید داشت ؟


جواب :

1) ابن سینا
2) ابوریحان بیرونی
3) جابربن حیان
4) زکریای رازی

گزینه 3 صحیح است
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا