کدامیک از محصولات دبالک در اسفند ماه بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79
سوال 140101031 کدامیک از محصولات دبالک در اسفند ماه بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است در همیارخاص ببینید


کد سوال 140101031

کدامیک از محصولات دبالک در اسفند ماه بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است؟

گزینه یک : گروه دارويي آنتي بيوتيک
گزینه دو : گروه دارويي استروئيدي
گزینه سه : گروه دارويي عمومي
✅ گزینه چهار : هیچکدام از محصولات در این دوره تولید صادراتی نداشته است
 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,169
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا