اخراج شده

مهمان

جواب کاوشگری صفحه 27 علوم پنجم/ کاوشگری صفحه 27 علوم پنجم / پاسخ کاوشگری صفحه 27 علوم پنجم/ صفحه 27 علوم پنجم/ علوم پنجم صفحه 27/ گام به گام علوم پنجم/کاوشگری صفحه 27 علوم پنجم

از اثر دست و پای یک جاندار چه چیزهایی می توان یاد گرفت؟
1- نوع جاندار 2- اندازه وشکل آن 3 - نوع حرکت 4 - نوع غذا وشکل زندگی و...

وسایل و موادّ لازم: خط کش - ذرهّ‌بین - قاشق - لیوان آب - ظرف - گل مجسّمه سازی

روش اجرا:

1- مقداری گِل مجسّمه سازی را در یک ظرف قرار دهید. سطح آن را با قاشق صاف کنید.

2- دست خود را با کمی آب مرطوب کنید.کفِ دستتان را روی گِل بگذارید و فشار دهید. سپس دست خود را به آرامی‌ بردارید. نمونه‌ٔ به دست آمده را کنار پنجره قرار دهید تا خشک شود.

3- با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گِل نگاه کنید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ اثر دستمان کاغذی روی گل شبیه دستمان است.

4- این بار، با ذرّه‌بین به دست خود و اثر آن نگاه کنید و بگویید چه چیزهای تازه‌ای مشاهده می‌کنید.

5- طول هر یک از انگشتان خود را اندازه بگیرید و روی اثر انگشت خود بنویسید.

6- دست شما و اثر دستتان چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارند؟ تعداد انگشتان، اندازه انگشتان وکف دست، شیارها و خطوط روی دستمان با اثر انگشتمان شبیه به هم هستند. دست ما نرم و انعطاف پذیر است امّا اثر دستمان خشک و سخت است.

* ویژگی‌های آنها را در جدول زیر بنویسید.

دست مناثر دست من روی گِل
1- 5 انگشت دارد
2- خطوط آن واضح‌تر و عمیق‌تراست
3- نرم وقابل انعطاف است
1- 5 انگشت دارد
2- خطوط آن واضح نیست
3- خشک و شکننده است.

7- اثر دست خود را با اثر دست هم گروه‌های خود مقایسه کنید. چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را مشاهده می‌کنید؟ انگشت من کشیده‌تراز انگشت دست دوستانم است. همچنین کف دست من بزرگ‌تراز کف دست دوستانم است. امّا از نظر شکل ظاهری و تعداد انگشتان به هم شبیه می‌باشند.

8- این فعّالیت را در منزل به کمک بزرگ‌ترها انجام دهید؛ امّا این بار، پشت دست خود را روی گل قرار دهید و اثر آن را بررسی کنید.
* اثر دست یکی از دانش آموزان را به طور تصادفی انتخاب کنید. آیا می‌توانید مشخّص کنید که این اثر به کدام دانش آموز تعلّق دارد؟


?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا