مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

کانون عدسی | تعریف کانون عدسی | تعریف ساده کانون عدسی | عکس کانون عدسی |


سوال :

کانون عدسی چیست


جواب :

اگر عدسی رو جلوی نور خورشید بگیریم نقطه ای از جنس نور روی زمین تشکیل میشه که بسیار داغ میباشد و اگر کاغذی جلوی آن قرار دهیم آتش میگیرد . به این نقطه کانون عدسی میگویند
 
بالا