مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,924
72
کانون زمین لرزه چیست | کانون زمین لرزه با جواب | تعریف کانون زمین لرزه به زبان ساده |


سوال :

کانون زمین لرزه چیست علوم ششم


جواب :

کانون ژرفى یا مرکز زلزله (Hypocenter) یا (Focus): جایى است که در اثر گسیختگى در پوسته زمین امواج لرزه اى آزاد مى شود.

کانون سطحى زلزله (Epicenter): نزدیکترین فاصله مرکز زلزله به سطح زمین است که به طور طبیعى داراى بیشترین شدت لرزش است.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,404
ارسال ها
55,274
کاربران
3,353
جدیدترین کاربران
علی رستمی
عقب
بالا