کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم

 • شروع کننده موضوع اخراج شده
 • تاریخ شروع

اخراج شده

کاربر غیرعضو
جواب کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم / کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم/ پاسخ کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم/ صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم/ هدیه های آسمانی چهارم صفحه 39/ گام به گام هدیه های آسمانی چهارم/کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم

این قصّه را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید.
پدر درِ حیاط را باز کرد و ما دوان دوان به سمت راه پلّه‌ها دویدیم.
از پلّه‌ها بالا می‌رفتیم و از اتّفاقات شیرین مهمانی برای هم تعریف می‌کردیم.
به طبقه ی دوم که رسیدیم، درِ یکی از خانه‌ها باز شد و آقای همسایه سرش را از گوشه‌ی در بیرون آورد.
نمی‌دانم چرا آن قدر عصبانی بود! چشم‌هایش هم خواب آلود بود.
به او سلام کردم و به سرعت از کنارش گذشتم. پیش مادر رفتم و گفتم: «این آقا چقدر اخموست!»
پدرم گفت: «بهتر نیست به جای اینکه روی دیگران عیب بگذاری، کمی فکر کنی و ببینی چه چیزی این وقت شب او را عصبانی کرده است؟»
به فکر فرو رفتم؛ فهمیدم من و خواهرم مقصّر بوده‌ایم!
اگر شبی، دیر وقت به خانه رسیدیم
به آرامی از پله ها بالا برویم.
با صدای بلند صحبت نکنیم و مراقب باشیم سر و صدای ما باعثآزار همسایگان نشود.?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
 • برچسب ها
  این قصّه را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید جواب کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم هدیه های آسمانی چهارم صفحه 39 پاسخ کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم کامل کنید صفحه 39 هدیه های آسمانی چهارم گام به گام هدیه های آسمانی چهارم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,733
  ارسال ها
  56,171
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا