کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
جواب کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم/ کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم/ پاسخ کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم/ صفحه 16 فارسی هفتم/ فارسی هفتم صفحه 16 / گام به گام فارسی هفتم/کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم


1- دربارهٔ تعداد جمله‌های بند دوم شعر (بیت 3 و 4)، گفت‌وگو کنید.
جمله با فعل‌های: بودند، بود (مصراع 2). بود (مصراع 4) و فعل حذف شده در مصراع 3، داشت. از مفهوم به این فعل پی می‌بریم. (حذف به قرینه‌ی معنوی) صورت گرفته است.
2- شعر را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید. به عهدهٔ دانش آموز


🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 

نویسنده

مهمان
دلت که خوش نباشه
هیچی قشنگ نیست 😅🖤
 

  • برچسب ها
    جواب کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم دربارهٔ تعداد جمله‌های بند دوم شعر (بیت 3 و 4)، گفت‌وگو کنید. شعر را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید صفحه 16 فارسی هفتم فارسی هفتم صفحه 16 پاسخ کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم کار گروهی صفحه 16 فارسی هفتم گام به گام فارسی هفتم
  • بالا