مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


کاتالیزگر چیست | جواب کاتالیزگر چیست علوم هشتم | کاتالیزگر را تعریف کنید |


سوال :

کاتالیزگر چیست علوم هشتم


جواب :

به هر ماده ای که میزان سرعت واکنش را افزایش دهد ودر انتهای واکنش مصرف نشده باقی بماند کاتالیزگر می گویند. آنزیم ها به طور طبیعی کاتالیزگرهایی هستند که مسئولیت کاتالیز بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی اساسی در بدن را بر عهده دارند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا