کاتالیزگر چیست علوم هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,287
79
کاتالیزگر چیست | جواب کاتالیزگر چیست علوم هشتم | کاتالیزگر را تعریف کنید |


سوال :

کاتالیزگر چیست علوم هشتم


جواب :

به هر ماده ای که میزان سرعت واکنش را افزایش دهد ودر انتهای واکنش مصرف نشده باقی بماند کاتالیزگر می گویند. آنزیم ها به طور طبیعی کاتالیزگرهایی هستند که مسئولیت کاتالیز بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی اساسی در بدن را بر عهده دارند.
 
 • برچسب ها
  جواب کاتالیزگر چیست علوم هشتم كاتاليزور خودرو چيست نام دیگر کاتالیزگر چیست نورون چیست علوم هشتم کاتالیز چیست کاتالیزگر را تعریف کنید کاتالیزگر زیستی چیست کاتالیزگر چیست کاتالیزگر چیست علوم هشتم گاما کاتالیزگر چیست مثال بزنید
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,722
  ارسال ها
  56,132
  کاربران
  3,409
  جدیدترین کاربران
  Mehdi00842
  عقب
  بالا