ژوئن چندمین ماه میلادی است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

ژوئن چندمین ماه میلادی / ماه میلادی ژوئن / ژوئن ماه میلادی / ژوئن / ماه میلادی / ماه میلادی ژوئن / ژوئن چندمین ماهه /ترتیب ماه های میلادی با معادل تقریبی فارسی آنبرج
نام فارسی
نام انگلیسی
ماه فارسی
1
ژانویه
January
بهمن
2
فوریه
February
اسفند
3
مارس
March
فروردین
4
آوریل
April
اردبیهشت
5
مه
May
خرداد
6
ژوئن
June
تیر
7
ژولای
July
مرداد
8
آگوست
August
شهریور
9
سپتامبر
September
مهر
10
اکتبر
October
آبان
11
نوامبر
November
آذر
12
دسامبر
December
دی

با این حساب ژوئن ماه ششم میلادی میباشد .

.
 
  • برچسب ها
    ماه میلادی ماه میلادی ژوئن ژوئن ژوئن ماه میلادی ژوئن چندمین ماه میلادی ژوئن چندمین ماهه
  • بالا