چیستان سه دکان دوش به دوش اولی مخمل فروش

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

چیستان سه دکان دوش به دوش اولی مخمل فروش ، را از سایت همیار خاص ببینید


سوال :

چیستان سه دکان دوش به دوش اولی مخمل فروش


جواب :

جوابش سنجده
پوستش مخمله
آردش قسمت خوراکیشه
هستشم چوبشه


منبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    آن چیست که سه دکان تو در تو جواب معما شال گردنم گل محضرم همیشه تنم جواب چیستان سه دکان تودرتو اولی چرم فروش معمای لوازم خانگی چیست زمردی نشان که کرده ای چیستان آن چیست که تشنه از گرسنه بیشتر دارد چیستان با جواب چیستان سه تا دکان تودرتو اولی چرم فروش
  • بالا