چگونه کارت معلولیت بگیریم؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
چگونه کارت معلولیت بگیریم؟ | جواب چگونه کارت معلولیت بگیریم؟ |

سوال :

چگونه کارت معلولیت بگیریم؟

جواب :

دریافت کارت شناسایی معلولیت، از جمله ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون حمایت از حقوق معلولان است که به مشارکت اجتماعی و دسترسی بهتر آنان به امکانات جامعه کمک می‌کند. مراحل دریافت کارت شناسایی معلولیت عبارتند از:بررسی درخواست اولیه در سامانه بررسی فرد با کد ملی در سامانه کمیسیون پزشکی و صدور کارت.در صورت تایید معلولیت فرد در سامانه کمیسیون پزشکی، پیگیری از حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت در صورت نبود فرد در سامانه کمیسیون، ارجاع به کمیسیون پزشکی جهت تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت ثبت در سامانه کمیسیون پزشکی و تأیید در سامانه ارجاع به حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت صدور کارت شناسایی معلولیت تحویل به مددجو
 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا