مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,723
66


چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخص کرد | زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخص کنید |


سوال :

چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخص کرد کلاس ششم


جواب :

اعداد فرد اعدادی هستند که اگر آنها را به صورت دو تا دو تا جدا کنیم یکی تنها میماند و وقتی آنها را به دو تقسیم کنیم یکی باقی مانده خواهیم داشت.

اعداد زوج اعدادی هستند که اگر بخواهیم آنها را به به صورت دو تا دو تا جدا کنیم هیچ عددی تنها نمی‌ماند و وقتی آنها را به دو تقسیم کنیم باقی مانده نخواهیم داشت.

اگر بخواهیم اعداد زوج یا فرد را از هم تشخیص دهیم باید به یکان آن اعداد توجه کنیم اگر یکان زوج بود عدد زوج است و اگر فرد بود عدد فرد است.

نکته : صفر عددی زوج است.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,871
ارسال ها
54,263
کاربران
3,255
جدیدترین کاربران
vanoosh
عقب
بالا