چگونه می توان آتش گرفتن نفت را خاموش کرد علوم هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
چگونه می توان آتش گرفتن نفت را خاموش کرد | چگونه می توان آتش گرفتن نفت را خاموش کرد با جواب |


سوال :

چگونه می توان آتش گرفتن نفت را خاموش کرد علوم هشتم


جواب :

اکسیژن را حذف میکنیم و یا مواد سوختنی را دور و یا مانند اکسیژن حذف میکنیم
 
 • برچسب ها
  راه هاي خاموش كردن آتش چرا اب نمی تواند نفت را خاموش کند چگونه می توان آتش گرفتن نفت را خاموش کرد چگونه می توان آتش گرفتن نفت را خاموش کرد با جواب
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا