چه کسی بنی اسرائیل را از خداپرستی به گوساله پرستی کشاند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

چه کسی بنی اسرائیل را از خدا پرستی به گوساله پرستی کشاند با پاسخ دقیق | در مجله مذهبی همیارخاص ببینید

بنی اسرائیل خداپرست هستند یا گوساله پرست​


سوال :

چه کسی بنی اسرائیل را از خدا پرستی به گوساله پرستی کشاند


پاسخ :

1 : فرعون
2 : سامری 🟢
3 : ساحران

سوالات دیگر را میتوانید از اینجا ببینید​

هزینه جواب : دو صلوات برای آمرزش رفتگان مدیر سایت

ارسال به : 3000114
 
  • برچسب ها
    بنی اسرائیل خداپرست هستند یا گوساله پرست سوالات درسهایی از قران چه کسی بنی اسرائیل را از خدا پرستی به گوساله پرستی کشاند
  • بالا