مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,430
64

بازیافت کاغذ در خانه | کارهایی برای بازیافت کاغذ در خانه | چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه پیشنهاد میکنید |

سوال :


چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه پیشنهاد میکنید ؟


جواب :


در خانه کاغذ باطله ها در محل جداگانه قرار دهیم .

در مدرسه کاغذهای باطله را در سطل مخصوص ان بریزیم وکاغذ های باطله را در حیاط مدرسه پخش نکنیم.

میتوانیم کاغذ ها را به صورت گروهی جمع کرده وبه افرادی که در بازیافت کاغذ فعال هستند بدهیم.

از نوشتن وزیاده روی در مصرف کاغذ جلوگیری کنیم.
 
بالا