چه عواملی در کشاورزی تاثیر دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
عوامل تاثیر گذار در کشاورزی | چه عواملی در کشاورزی مهم است | پاسخ چه عواملی در کشاورزی تاثیر دارد |


سوال :

چه عواملی در کشاورزی تاثیر دارد


جواب :

1- عوامل طبیعی 2- عوامل انسانی

عوامل طبیعی موثر در کشاورزی 1- خاک 2- آب 3- آب و هوا است
 
 • برچسب ها
  عوامل تاثیر گذار در کشاورزی پاسخ چه عواملی در کشاورزی تاثیر دارد چه عواملی در کشاورزی مهم است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,163
  کاربران
  3,413
  جدیدترین کاربران
  مغانی
  عقب
  بالا