چه زمانی تصمیم گیری برای ما دشوار خواهد بود مطالعات ششم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

چه زمانی تصمیم گیری برای ما دشوار خواهد بود | تصمیم گیری زمانی دشوار می‌شود که به جای خالی توجه کنیم |


سوال :

چه زمانی تصمیم گیری برای ما دشوار خواهد بود مطالعات ششم


جواب :


1) نیازها و علایق خودمان

2) توانایی‌ها و علایق دیگران

3) خواسته‌ها و توانایی‌های خود و دیگران

4) توانایی‌های خود
 
بالا