مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکان | روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکان چیست |


سوال :

چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکان را بنویسید


جواب :

گذشتگان و نیاکان ما بر روی دیوار غار - روی چوب - روی چرم - روی سنگ مطالب خود را ثبت و نگهداری میکردند
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا