چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکان را بنویسید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکان | روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکان چیست |


سوال :

چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکان را بنویسید


جواب :

گذشتگان و نیاکان ما بر روی دیوار غار - روی چوب - روی چرم - روی سنگ مطالب خود را ثبت و نگهداری میکردند
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا