چشم کدام موجود زنده از مغزش بزرگ‌تر است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

چشم کدام موجود زنده از مغزش / چشم کدام موجود زنده از مغزش بزرگ‌تر / کوچک مغز ترین حیوان /


سوال :

چشم کدام موجود زنده از مغزش بزرگ‌تر است؟


جواب :

- لاکپشت
- تمساح
- شتر مرغ ?
- مار

.
 
  • برچسب ها
    چشم کدام موجود زنده از مغزش چشم کدام موجود زنده از مغزش بزرگ‌تر کوچک مغز ترین حیوان
  • بالا