مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,924
72
چرا گازها تراکم پذیرند | جواب چرا گازها تراکم پذیرند | چرا گازها تراکم پذیرند با جواب |


سوال :

چرا گازها تراکم پذیرند


جواب :

در گازها فضای خالی بین مولکولها زیاد است. هنگامی که با تلمبه به درون یک توپ پر از هوا، هوای بیشتری وارد می کنید فاصله بین مولکول ها کمتر می شود به همین علت می گوییم گازها تراکم پذیرند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,404
ارسال ها
55,274
کاربران
3,353
جدیدترین کاربران
علی رستمی
عقب
بالا