چرا پیامبر نگران ابلاغ جانشینی حضرت علی بود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">چرا پیامبر نگران ابلاغ جانشینی حضرت علی بود هشتم بهمراه جواب<br /> <br /> <br /> در سایت <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص</a>، مجله <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.59/" class="link link--internal">آموزش </a>هستید...<br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">سوال : </span></b><br /> <br /> چرا پیامبر نگران ابلاغ جانشینی حضرت علی بود<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0)"><b>جواب : </b></span><br /> <br /> 1 ) می ترسید منافقان <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF.103193/" class="link link--internal">شورش </a>کنند.<br /> <br /> 2 ) نگران جان حضرت علی بود.<br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">3 ) نگران بود مبادا عده ای از سر لجاجت از این دستور خدا سر پیچی کرده وگمراه شوند.</span></b><br /> <br /> 4 ) نگران بود دشمنان به جان پیامبر سوء قصد کنند</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا