مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


پیامبران الهی در انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند چرا ؟ | جواب چرا پیامبران الهی در انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند |


سوال :

چرا پیامبران الهی در انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند نهم


جواب :

زیرا به راه خود و آن چیزی که دعوت می کند ایمان داشت

اگر چه همه رسولان الهی در راه انجام مأموریت الهی و ابلاغ رسالت خویش رنج‌ها، مرارت‌ها و خون دل‌ها کشیدند و در برابر عناد و لجاجت مردمان جاهل و بت پرستان شکیبایی کردند. اما آنچه پیامبر اکرم در رهگذر ابلاغ رسالت و در طول دوران بیست و سه ساله نبوتش متحمل گردید، قابل مقایسه با سایر پیامبران نیست.

شاهد این مطلب سخن آن حضرت است که فرمود: هیچ پیامبری به‌سان آنچه که من اذیت شدم، اذیت نشد.

جهالت و شرک و بت پرستی مردم و سران جاهلیت در هنگام بعثت آن حضرت از یک سو، و جامعیت و خاتمیت دین اسلام و عظمت قرآن که برای سعادت و رستگاری همه بشریت تا روز قیامت از جانب خداوند ابلاغ شده است، موجب شده بود که فهم و پذیرش این معارف بلند برای آنان دشوار باشد و پیامبر اکرم برای تبیین این صراط مستقیم و معارف دین در آن جامعه‌ی جاهلی چه دشواری‌ها و رنج‌ها را تحمل کند.

امیرالمؤمنین به شکل زیبایی این وضعیت را ترسیم می‌کند. آن حضرت می‌فرماید: پیامبر در راه رضایت حق در کام هر دشواری وبلا، فرو رفت و جام مشکلات وناگواری هارا سر کشید. روزگاری خویشاوندان او به دورویی و دشمنی پرداختند و بیگانگان در کینه توزی و دشمنی با او متحد شدند. اعراب برای نبرد با پیامبر، لجام گسیخته و تازیانه بر مرکب‌ها نواختند و از هر سو گرد آمدند و از دورترین سرزمین و فراموش شده‌ترین نقطه‌ها، دشمنی خود را بر پیامبر فرود آوردند
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا