چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع و رودخانه ها آسیب می رساند علوم ششم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع و رودخانه ها آسیب می رساند | چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع و رودخانه ها آسیب می رساند با جواب |


سوال :

چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع و رودخانه ها آسیب می رساند علوم ششم


جواب :

همه ی ما می دانیم که آب یک ماده حیاتی است.آب از اساسی ترین و مهم ترین ماده ی روی زمین است.انسان ,گیاه وهمه جانداران برای ادامه حیات خود به آب نیاز دارند.بعضی از آب رودخانه ها آب مناسب شرب است و مردم برای آشامیدن و آبیاری مزارع از ان استفاده می کنند.ولی شاید این کار ها در گذشته خیلی پاسخ گو بوده است امروزه با وجود کارخانه و ریختن فاضلاب هایشان در آب رودخانه ها باعث پیدایش مشکلاتی در آب رودخانه ها شده اند.

ریختن پساب های کارخانه ها در آب رود خانه ها خسارت های زیان باری را به وجود آورده است.به همان اندازه که آب یک ماده بسیار حیاتی است به همان اندازه در خطر است و آسیب پذیر است. سازمان مشترک المنافع علمي و تحقيقات صنعتی استراليا برای اسـتفاده پايـدار از پسـاب فاضلاب دركشاورزي و درخت كاری، دستور العملي تدوين كرده و پساب هـاي تصـفيه شـده را بـر حسـب محتويـات شيميايي به سه دسته : كم خطر، متوسط و با خطر بالا براي درخت كاری، خاک آب زير زمينـی تقسیم شده است.

تاثیر فاضلاب کارخانه بر محصولات کشاورزی باعث ایجاد بیماری هایی از جمله شایع ترین این بیماري اسهال و بیماري کرم شلاقی می باشد،که در کشورهاي نظیر پاکستان که در آن به طور وسیعی از فاضلاب خام استفاده می کنند، به وفور دیده می شود. فاضلاب خام داراي مقدار متنوعی از عوامل بیماري زاي انسانی می باشد. غلظت این عوامل از ناحیه اي به ناحیه اي دیگر متفاوت است.

بررسی های انجام شده روی آب فلاضلاب کارخانه ها برروی محصولات نتایج مختلفی را با خود در پی دارد.در کل آب فاضلاب آب مناسبی برای کشت محصولات نیست و برروی گیاه تاثیر می گذارد و حتی باعث سمی شدن ان نیز می شود.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا