چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم خشمگین شد کلاس سوم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم خشمگین شد | چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم خشمگین شد هدیه سوم |


سوال :

چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم خشمگین شد کلاس سومجواب :

خداپرستی حضرت ابراهیم (ع) در نوجوانی که در درس به آن اشاره شده است اشاره کرد
 
 • برچسب ها
  چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم خشمگین شد چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم خشمگین شد هدیه سوم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,059
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا