چرا فسیل جانوری که در خشکی می میرد تشکیل نمی شود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

چرا فسیل جانوری که در خشکی می میرد تشکیل نمی شود ، را از سایت همیار خاص ببینیدسوال :

چرا فسیل جانوری که در خشکی می میرد تشکیل نمی شود


جواب :

به دلیل اینکه برای تشکیل فسیل باید حتما وقتی جانوری میمیرد جسد آن به سرعت با رسوباتی مانند گل و لای پوشانده شود.

بخش های نرم یک موجود از بین رفته و بخش های سفت ان باقی می مانند.

پس از مدتی بسیار زیاد,رسوبات اطراف موجود تبدیل به سنگ شده و پس از میلیون ها سال بعد که پوشش سنگی از بین میرود ,بقایای موجودات بصورت سنگواره در می آیند.

در خشکی به دلیل اینکه گل و لای و رسوبات وجود ندارد این اتفاق کمتر رخ می دهد.


منبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    از بدن کدام جانور فسیل بهتری تشکیل می شود از کدام قسمت بدن موجود زنده فسیل کمتری تشکیل می شود در کجا فسیل بهتری تشکیل می شود شرایط لازم برای تشکیل فسیل عکس مراحل تشکیل فسیل چرا از جانوران ساکن دریا بیشتر فسیل تشکیل می شود چرا از قسمت های نرم جانداران فسیل تشکیل نمی شود چگونگی تشکیل فسیل در دریا
  • بالا