چرا حیواناتی مثل کلاغ را در قفس نگهداری نمی کنند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

دلیل اینکه چرا حیواناتی مثل کلاغ را در قفس نگهداری نمی کنند | چرا حیواناتی مثل کلاغ را در قفس نگهداری نمی کنند جواب |


سوال :

چرا حیواناتی مثل کلاغ را در قفس نگهداری نمی کنند


جواب :

زیبا نیستند.
چون متعلق به طبیعت هستند
رنگ شان سیاه است و نماد بدبختی تلقی می شوند.
صدای خوبی ندارند.
رام نشده و در طبیعت به صورت وحشی هستند.
انسان ها شهرت طلب هستند و دوست دارند چیزی را در معرض نمایش بگذارند که باعث افتخار باشد.
 
بالا