مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

تصمیم گیری کار مهمی است چرا | تصمیم گیری کار مهمی است |


سوال :

چرا تصمیم گیری کار مهمی است


جواب :

1 ) تصمیمات تأثیر زیادی بر سلامتی زندگی ما دارند
2 ) تصمیمات در اخلاق و رفتار ما اثر می گذارند
3 ) تصمیمات در وضع تحصیل و آینده ی ما اثر می گذارند
4 ) همه موارد
 
بالا