چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد هدیه هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
دلیل عدم درخواست بهلول از هارون | چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد هدیه هفتم |


سوال :

چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد هدیه هفتم


جواب :

زیرا او را در انجام خواسته اش،ناتوان می دانست و او تنها از قادر بی همتا یاری و کمک می طلبید.
 
 • برچسب ها
  اولین درخواست بهلول از هارون الرشید چه بود هدیه هفتم توضیح دهیدچرابهلول هرگزچیزی ازهارون درخواست نمیکرد دلیل عدم درخواست بهلول از هارون چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد هدیه هفتم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا