چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد مطالعات ششم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد | چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد با جواب |


سوال :

چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد مطالعات ششم


جواب :

زیرا وابستگی بیش از حد به دوست آرامش روحی افراد را بر هم می زند.
 
 • برچسب ها
  چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد ؟ چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد با جواب چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد ششم چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد مطالعات ششم چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد مطالعات ششم گاما چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد گاما
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا