چرا انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
جواب انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است , انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است , انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است مطالعات ششم ,


سوال :

چرا انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند استپاسخ :

زیرا خداوند در سرشت و فطرت ما انسان ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط را قرار داده است .
 
 • برچسب ها
  انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است مطالعات ششم جواب انسان ذاتا به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا