مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است با جواب | جواب چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است |


سوال :

چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است


جواب :

۱- رفتار و اخلاق دوستان در ما تأثیر می‌گذارد
۲- یک دوست مسیر آینده و زندگی دوستش را به سوی موفقیت و سعادت تغییر می‌دهد یا برعکس
 
بالا