چرا از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتری تشکیل می شود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتری تشکیل می شود چرا | جواب از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتری تشکیل می شود |


سوال :

چرا از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتری تشکیل می شود


جواب :

در خشکی کمتر است زیرا لاشه حیوان تحت تاثیر عوامل تجزیه کننده مثل هوا.باد .باران و نور قرار میگیرد و رسوب روی قسمتهای سخت بدن جانوران خیلی دیر تشکیل میشود ولی در دریاها چون سرعت رسوب گذاری زیاد است امکان تشکیل فسیل بیشتر است ودر خشکی ها در یخچال کوه ها و قطب و صمغ و شیره ی گیاهان و خاکستر آتشفشانی محل مناسبی برای تشکیل فسیل جانوران خشکی زی است..
 
 • برچسب ها
  از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتری تشکیل می شود چرا از جسد جانداران ساکن فسیل بهتری تشکیل می شود امکان تشکیل فسیل جانداران ساکن خشکی از جانداران ساکن دریا نقطه چین است امکان تشکیل فسیل جانداران ساکن خشکی جای خالی از جانداران ساکن دریا است امکان درست شدن فسیل در خشکی بیشتر است یا دریا چرا جواب از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتری تشکیل می شود چرا از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتری تشکیل می شود چرا از بدن حشرات فسیل کمتری تشکیل می شود چرا از جانوران ساکن دریا بیشتر فسیل تشکیل می شود چگونگی تشکیل شدن فسیل در دریا ها را بنویسید
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,065
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا