چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد با جواب | جواب چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد |


سوال :

چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد ؟


جواب :

زیرا خانواده مهم ترین نهادیست که بدون توجه به هر اتفاقی در هر جای دنیا باز هم مثل قبل باید به هم وابسته و متصل باشد. پیوند میان اعضای خانواده اگر سست شود بسیاری از مشکلات ریز و درشت برای ما به وجود می آید.

ارتباط با پدر و مادر باعث ایجاد محبت دوطرفه بین ما و آنها می شود و این خود کمک می کند تا ما با دلگرمی بیشتر و انگیزه زیاد به کارهای خود بپردازیم. وقتی رابطه ی ما با پدر و مادرمان خوب باشد حس می کنیم به یک کوه تکیه داده ایم.

وقتی رابطه ما با خواهر و برادر خوب است می توانیم بسیاری از رازها و حرفایمان را با آنها مطرح کنیم و این اتفاق بسیار خوبی است.
 
 • برچسب ها
  به چه منظور ما با دیگران ارتباط برقرار میکنیم جواب چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد مشکلات با پدر و مادر نداشتن ارتباط با دیگران چه پیامدی دارد چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد با جواب چرا ارتباط با پدر و مادر برای ما اهمیت دارد مطالعات پنجم چرا ارتباط با پدر و مادر و خواهر و برادر برای ما اهمیت دارد پنجم چرا ارتباط پدر و مادر برای ما اهمیت دارد اجتماعی پنجم چرا برقراری ارتباط در مدرسه اهمیت دارد چرا ما با دیگران ارتباط برقرار می کنیم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا